L.P. DOSTAWCA DATA PODPISANIA UMOWY ZAKRES
1. Przedsiębiorstwo Produkcji Mas Betonowych "Bosta-Beton" Sp. z o.o. 15.01.2016 r. wytworzenie i dostarczenie mieszanki betonowej
2. FHU Szymon Walentynowicz 28.01.2016 r. wytworzenie i dostarczenie mieszanki
3. Trzuskawica S.A. 27.07.2016 r. dostawa wapna do stabilizacji gruntu
4. Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Spółka Jawna 23.08.2016 r. dostawa kruszywa
5. Kopalnia Kruszywa  Naturalnego Szałstry S.C.oraz Rafał Kostka Robert Krawczyk 23.08.2016 r. dostawa materiałów sypkich
6. Grupa Ożarów S.A. 23.08.2016 r. dostawa kruszywa
7. Jan Kitowicz TRANS-Żwir 09.09.2016 r. dostawa materiałów sypkich
8. REGNARS Sp. z o.o 13.09.2016 r. dostawa kruszywa
9. ECO-TER Sp. z o.o. 30.09.2016 r. dostawa materiałów sypkich
10. FINBUD Sp. z o.o. 03.10.2016 r. dostawa materiałów sypkich
11. Kopalnia Surowców Mineralnych Jan Karpiuk 20.10.2016 r. dostawa materiałów sypkich
12. Beata Korbuszewska 03.11.2016 r. dostawa materiałów sypkich
13. BUDER GA Sp. z o.o 25.11.2016 r. dostawa materiałów sypkich
14. CONCRETE-ZABŁOCCY Spółka Jawna 20.12.2016 r. produkcja mieszanki
15. „KOPALNIA KRUSZYWA” Sp. z o.o. 08.02.2017 r. dostawa materiałów sypkich
16. Kopalnia Kruszywa  Naturalnego Szałstry S.C. Rafał Kostka Robert Krawczyk 10.02.2017 r. dostawa materiałów sypkich
17. KONSORCJUM STALI S.A. 01.03.2017 r. dostawa stali zbrojeniowej
18. DIREX Ireneusz i Dorota Prudzyńscy Sp. jawna 08.03.2017 r. dostawa materiałów sypkich
20. Trans-Man Daniel Kęszczyk 13.03.2017 r. dostawa płyt betonowych
21. Pekabex Bet S.A. 20.03.2017 r. dostawa elementów prefabrykowanych - belek
22. „PIKUŁA” Sp. z o.o 23.03.2017 r. dostawa materiałów drenarskich
23. „NIKO” Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 24.03.2017 r. dostawa geowłókniny
24. „Griltex Polska” Sp. z o.o. 28.03.2017 r. dostawa geowłókniny
25. BR Granit Sp. z o.o 03.04.2017 r. dostawa galanterii  granitowej
26. PBMiPB KAMAL Sp. z o.o. 11.04.2017 r dostawa galanterii betonowej
27. RAJBUD Sp. z o.o. 19.04.2017 r. dostawa kolejowa kruszyw
28. Kopalnia Kruszywa Sp. z o.o. 15.05.2017 r. dostawa kruszyw
29. POLBRUK S.A. 16.05.2017 r. dostawa galanterii betonowej
30. Ekotech Trade Sp. z o.o. 22.05.2017 r. dostawa spoiwa tefra
31. Freyssinet Polska Sp. z o.o. 23.05.2017 r. dostawa paneli do ścian oporowych
32. Pusz Ewa Firma Produkcyjna i Handlowa „Pusz” 1.06.2017 r. dostawa półek przełazowych
33. Zakład Produkcyjny DOREX Sp. z o.o. 05.07.2017 r. dostawa piasku nasypowego
34. Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp.j 10.07.2017 r. dostawa kruszywa
35. Kopalnia Kruszywa Sp. z o.o. 02.08.2017 r. dostawa kruszywa
36. Krzysztof Bucholski COIN 08.09.2017 r. dostawa materiału nasypowego
37. Kopalnia Kruszywa Naturalnego Szałstry I S.C. Rafał Kostka Robert Krawczyk 15.09.2017 r. dostawa żwiru i piasku
38. ABW SUPERBRUK Sp. z o.o.  28.09.2017 r. dostawa ścieków przykrawężnikowych
39. NIKO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 02.10.2017 r. dostawa geowłókniny na drenaż skarpowy
40. DWD System Sp. z o.o. 25.10.2017 r. dostawa instalacji odprowadzającej wody odpadowe oraz dostawa rur
41. ARISTEC Sp. z o.o. 02.11.2017 r. dostawa piasku na GWN
42. Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Spółka Jawna 10.11.2017 r. dostawa kruszywa niezwiązanego
43. As Piaseczno Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Andrzej Zygmunt Sobiesiak 28.11.2017 r. dostarczenie asortymentu na wykonanie odwodnienia liniowego
44. Trzuskawica S.A. 19.03.2018 r. dostawa wapna do stabilizacji gruntu
45. Kopalnia Surowców Mineralnych Jan Karpiuk 25.04.2018 r. dostawa mieszanki żwiru naturalnego z tłuczniem kamiennym
46. Grupa Ożarów S.A. 18.05.2018 r. dostawa mieszanek cementu
47. Elikopol BK Sp. z o.o. 22.05.2018 r. dostawa geowłókniny i bentomaty
48. GRILTEX POLSKA Sp. z o.o. 24.05.2018 r. dostawa geowłókniny drenażowej
49. Elikopol BK Sp. z o.o. 25.05.2018 r. dostawa materiałów: Bentomata BENTOMAT
50. Zakład Prefabrykacji Budowlanych KOBET Henryk Kogut 06.06.2018 r. dostawa stopni skarpowych
51. Anna Sp. z o.o. 06.06.2018 r. dostawa prętów żebrowanych
52. Krzysztof Bucholski COIN 13.06.2018 r. dostawa kruszywa
53. Zakład Prefabrykacji Budowlanych KOBET Henryk Kogut 27.06.2018 r. wykonanie znaków stałych (reperów) zbrojonych
54. Budimex S.A. 03.07.2018 r. sprzedaż mieszanek mineralno-asfaltowych
55. „PIKUŁA” Sp. z o.o. 05.07.2018 r. dostawa materiałów drenarskich
56. „Griltex Polska” Sp. z o.o. 20.07.2018 r. dostawa geowłókniny drenażowej
57. "PIKUŁA" Sp. z o.o. 21.08.2018 r. dostawa materiałów drenarskich
58. REGNARS Sp. z o.o. 05.09.2018 r. dostawa kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm z Kopalni Melafiru Tłumaczów
59. KART-MAP Krzysztof Łachacz Spółka Jawna 14.09.2018 r. dostawa i sprzedaż metalowych szaf ubraniowych na ławce oraz szaf – nadstawek metalowych
60. REGNARS Sp. z o.o. 14.09.2018 r. dostawa mieszanki 0-31,5 kl. I
61. RESZKA Szymon i Agnieszka Reszka S.C. 18.09.2018 r. dostawa korytek KS-1 (KPED 01.13.) - z transportem, bez rozładunku
62. Valmont Polska Sp. z o.o. 18.09.2018 r. wykonanie i dostawa masztu antenowego na teren OUD Tomaszkowo
63. BR Granit Sp. z o.o. 18.09.2018 r. dostawa galanterii granitowej dróg
64. Ekotech Trade Sp. z o.o. 18.09.2018 r. dostawa spoiwa Tefra 25

65.

FORNIR Andrzej Banul 20.09.2018 r.

wykonanie, dostawa oraz montaż mebli do Budynku Administracyjno-Socjalnego na OUD

66. Grupa Ożarów S.A. 03.10.2018 r. dostawa REYMIX Stabilizacji HRB E3
67. „Griltex Polska” Sp. z o.o. 16.10.2018 r. dostawa geowłókniny drenażowej ECOFELT
68. COMEX S.A. 24.10.2018 r. dostawa wraz z podłączeniem UPS COVER NGS 30 kVA
69. ROLEDOM Paweł Bącik 21.12.2018 r. wykonanie, dostawa oraz montaż żaluzji wewnętrznych na OUD
70. „ROL-MOT” Sp. z o.o. 25.01.2019 r. wykonanie, dostawa oraz montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych