Obiekt Długość całkowita Rodzaj obiektu Kilometraż

PZD1

48 m

Przejście dla zwierząt (zielony most)

0+100

WS1

12 m

Wiadukt drogowy w ciągu budowanej trasy

1+100

WD3

55 m

Wiadukt drogowy nad budowaną trasą

2+500

WS4

12 m

Wiadukt drogowy w ciągu budowanej trasy

3+900

WS5

27 m

Wiadukt drogowy w ciągu budowanej trasy nad linią kolejową

4+200

WS6

18 m

Wiadukt drogowy w ciągu budowanej trasy

4+550

WS7

22 m

Wiadukt drogowy w ciągu budowanej trasy

5+900

WD8

45 m

Wiadukt drogowy nad budowaną trasą

7+900

WD9

78 m

Wiadukt drogowy nad budowaną trasą

8+800

WD10

76 m

Wiadukt drogowy nad budowaną trasą

poza trasą główną S51 94+900

WD11

45 m

Wiadukt drogowy nad budowaną trasą

9+950