WYKONAWCA

 

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o. o. z siedzibą w Zawierciu (Lider) 
MOST Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie (Partner) 

STANOWISKO IMIĘ NAZWISKO
Dyrektor Kontraktu Jerzy Sobolewski
PERSONEL GŁÓWNY
Kierownik Budowy Artur Węsierski
Kierownik Robót Drogowych Michał Zwonik
PERSONEL POMOCNICZY
Kierownik Robót Drogowych    Szymon Marciniak
Kierownik Robót Drogowych Jerzy Grygoruk
Kierownik Robót Drogowych Adam Harasimczuk
Kierownik Robót Drogowych Paula Rutkowska
Kierownik Robót Mostowych  Wojciech Adamczyk
Kierownik Robót Mostowych Marek Sulewski
Kierownik Robót Mostowych Łukasz Siwek
Kierownik Robót elektroenergetycznych Andrzej Wojszko
Kierownik Robót Elektroenergetycznych (przebudwa sieci SN i NN) Andrzej Lipiński
Kierownik Robót Elektroenergetycznych (przebuda sieci WN) Michał Fifowski
Kierownik Robót Elektroenergetycznych (przebuda sieci WN)  Grzegorz Drewnikowski
Kierownik Robót Elektroenergetycznych Marek Cwojdziński
Kierownik Robót WOD-KAN Wojciech Szatkowski
Kierownik Robót branży melioracyjnej Hanna Gancewska
Kierownik Robót teletechnicznych Jarosław Ingielewicz
Kierownik Robót branży ogólnobudowlanej Arkadiusz Muziński
Kierownik Robót branży sanitarnej Ksawery  Petters
Kierownik Robót branży sanitarnej Maciej Kicerman
Kierownik Robót branży sanitarnej w zakresie kanalizacji deszczowej Jan  Kamiński
Kierownik Robót branży konstrukcyjno-budowlanej Edward Hreczyński
Kierownik Robót branży konstrukcyjno-budowlanej Zbigniew Górecki
Kierownik Robót branży konstrukcyjno-budowlanej Mirosław Mrozowski
Kierownik Robót branży konstrukcyjno-budowlanej Zbigniew Górecki
Kierownik Robót branży konstrukcyjno-budowlanej Arkadiusz Muziński
Kierownik Robót branży konstrukcyjno-budowlanej Michał Szczurzydło

KONSULTANT

MGGP S.A.

STANOWISKO IMIĘ NAZWISKO
EKSPERCI KLUCZOWI
Inżynier Kontraktu Marek Lesz
Inżynier Rezydent Tomasz Misiak
Główny specjalista ds. rozliczeń Danuta Marciniak
Główny specjalista ds. roszczeń Małgorzata Pejska-Stępień
Główny specjalista ds. technologii i materiałów Magdalena Konopka
Główny weryfikator dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej drogowej Piotr Tyc
Główny weryfikator dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej mostowej Anna Wasielewska
Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej Andrzej Synowiec
Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej Andrzej Marciniak
INNI EKSPERCI
Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności: architektonicznej Mariusz Szafarzyński
Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności: konstrukcyjno-budowlanej Jan Gruszewski
Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej: mostowej Krystyna Sterczewska
Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej: drogowej Henryk Szatkowski
Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej: kolejowej Jerzy Chojnacki
Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Bartosz Wyczesany
Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Daniel Świeciak
Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Adam  Banasiak
Inspektor Nadzoru specjalności: konstrukcyjno-budowlanej Ihor Hnatiuk
Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej: mostowej Zygmunt Cichocki
Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej: drogowej Anna Kucharz
Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej: kolejowej Andrzej Flis
Inspektor Nadzoru specjalności: telekomunikacyjnych Benedykt Rogala
Inspektor Nadzoru specjalności: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Gerard Stawicki
Inspektor Nadzoru specjalności: elektrycznej i elektroenergetycznej Norbert Walkiewicz
Asystent Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej: drogowej Dawid Honisz
Asystent Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej: mostowej Agnieszka Wypych
Specjalista ds. rozliczeń Maria Granuszewska
Specjalista ds. nadzoru geotechnicznego Adam Ośko
Specjalista ds. nadzoru geologicznego w zakresie posadowienia obiektów budowlanych Radosław Jan Czopowicz
Specjalista ds. nadzoru przyrodniczego i ochrony środowiska Andrzej Jamiołkowski
Specjalista ds. nadzoru przyrodniczego i ochrony środowiska Lech Pietrzak
Specjalista ds. herpetologii Jerzy Łaźniewski
Lucjan Kleinschmidt
Łukasz Głowacki
Specjalista ds. wycinki i kształtowania zieleni Aleksandra Jasiulewicz
Specjalista ds. inżynierii ruchu Zbigniew Gustek
Specjalista ds. kontaktów ze społecznością i promocji Kinga Kamińska
Specjalista ds. umów z podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami Maciej Cynta
Specjalista ds. współpracy i umów z gestorami sieci  Anna Sutowicz
Specjalista ds. sprawozdawczości Patrycja
Wójtowicz
Geodeta w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji Radosław Ickiewicz
Prawnik Ewa Samoiłło
Archeolog Michał Dziób
INNI
Personel biurowy Urszula Siwik
Personel pomocniczy Paulina Mikołajczak

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie 

STANOWISKO IMIĘ NAZWISKO
Kierownik Projektu  Agnieszka Wądołowska
Zespół Kierownika Projektu Zbigniew Jankowski
Zespół Kierownika Projektu Katarzyna Jakubowska
Zespół Kierownika Projektu Joanna Hartwig
Zespół Kierownika Projektu Dariusz Zdrojewski